Integritetspolicy och allmänna villkor

Rekommendation

Jag önskar dig välkommen till denna webbsida och rekommenderar dig att läsa min integritetspolicy.  Här förklarar jag på vilket sätt pellelundborg.com och alla hans underdomäner samlar in och använder information om sina kunder, användare och prenumeranter på denna webbsida.

På denna webbsida respekteras och vårdas användarnas personliga uppgifter. Som användare ska du veta att dina rättigheter är garanterade. Jag har ansträngt mig för att skapa ett säkert utrymme som man kan lita på.

Din integritet är viktig för mig

I denna integritetsdeklaration förklarar jag vilka personliga uppgifter jag samlar in från mina användare och hur jag använder dem. Jag uppmuntrar dig att noggrant läsa dessa begrepp innan du fyller i dina personliga uppgifter på denna webbsida. Personer äldre än 13 år kan registrera sig på https://www.pellelundborg.com som användare utan tillstånd från sina föräldrar eller vårdnadshavare.

Barn yngre än 13 år behöver sina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd för att få behandla deras personliga uppgifter.

Under inga omständigheter samlas uppgifter in från minderåriga rörande övriga familjemedlemmars arbetssituation, ekonomisk situation eller intimiteter, utan tillstånd från dessa.

Om du är yngre än 13 år och är här utan dina föräldrars tillstånd ska du inte registrera dig som användare.

På denna webbsida respekteras och vårdas användarnas personliga uppgifter. Som användare ska du veta att dina rättigheter är garanterade.

Jag har ansträngt mig för att skapa ett säkert och pålitligt utrymme och därför vill jag dela mina principer rörande din integritet:

 • Jag ber aldrig om personlig information om det inte är nödvändigt för att kunna tillhandahålla tjänsterna du bett mig om.
 • Jag delar aldrig mina användares personliga uppgifter med någon om det inte är för att följa lagen eller om du uttryckligen har gett mig ditt tillstånd.
 • Jag använder aldrig dina personliga uppgifter till något annat än det som beskrivs i denna integritetspolicy.

Det är nödvändigt att informera om att denna integritetspolicy kan variera beroende på juridiska eller självreglerande krav, därför råds användarna att besöka den regelbundet. Det är tillämpningsbart om användarna fyller i något av kontaktformulären där personliga uppgifter samlas in.

pellelundborg.com har anpassat denna webbsida efter kraven i Ley Orgánica 15/1999, den 13 december, om dataskydd av personliga uppgifter (LOPD), och Real Decreto 1720/2007, den 21 december, känd som Utvecklingsreglamentet av LOPD. Följer också reglementet (EU) 2016/679 av Europaparlamentet och rådet 27 april 2016 förande skydd av fysiska personer (RGPD), så som lag 34/2002, den 11 juli, Tjänster av informationssamhället och elektronisk handel  (LSSICE o LSSI).

Ansvarig för hanteringen av dina personliga uppgifter.

 • Ansvariges identitet: Pelle Lundborg
 • Kommersiellt namn: pellelundborg.com
 • NIF/CIF: X7916697M
 • Adress: Camino de las Minas 29551 Carratraca, Málaga
 • E-post: info@pellelundborg.com
 • Aktivitet: Tjänster

Enligt vad som förskrivs i den tidigare omnämnda Dataskyddsförordningen kommer de personliga uppgifter som du skickar mig genom formulären på webbsidan, behandlas som uppgifter om ”Användare av webbsidan och prenumeranter”.

För hanteringen av mina användares uppgifter implementeras alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder fastställda i gällande lagstiftning.

Principer jag tillämpar din personliga information.

Vid behandlingen av dina personliga uppgifter tillämpar jag följande principer som anpassar sig till kraven i det nya europareglamentet om dataskydd:

  • Principer om laglighet, lojalitet och transparens:  Jag kommer alltid be om ditt tillstånd för att behandla dina personliga uppgifter i ett eller flera specifika syften och jag informerar dig innan med total transparens.
  • Principen om minimering av uppgifter: Jag kommer endast be om uppgifter som är absolut nödvändiga i relation med syftet för vilket jag vill ha dem. Minsta möjliga.
  • Principen om begränsning av förvaringstiden: uppgifterna förvaras inte längre än nödvändigt för behandlingens mål, jag informerar dig om förvaringstiden beroende på syftet. För prenumeranter gäller att jag med jämna mellanrum går igenom mina listor och tar bort registren som varit inaktiva under en längre tid.
  • Integritets- och sekretessprincip: Dina uppgifter behandlas på så sätt att korrekt säkerhet av de personliga uppgifterna och sekretess garanteras. Du ska veta att jag vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika ej auktoriserad åtkomst eller oberättigad användning av mina användares uppgifter av tredje parter.

Hur har jag fått dina uppgifter?

De personliga uppgifter jag behandlar på pellelundborg.com kommer ifrån:

 • Kontaktformulär.
 • Formulär för anmälan till maillistan.
 • Kommentarer på bloggen.

Vilka är dina rättigheter när du ger mig dina uppgifter?

Alla har rätt att få information om jag på pellelundborg.com behandlar personliga uppgifter som angår mig eller ej.

De som är intresserade har rätt att:

 • Ansöka om åtkomst till personliga uppgifter som rör den intresserade.
 • Ansöka om rektifiering eller borttagande.
 • Ansöka om begränsning i sin behandling.
 • Motsätta sig behandlingen.
 • Ansöka om överföring av uppgifterna.

De intresserade kan komma åt sina personliga uppgifter, samt ansöka om rektifiering av inkorrekta uppgifter eller, om så är fallet, ansöka om dess borttagande när, uppgifterna, av något skäl, inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för. Under vissa omständigheter kan de intresserade ansöka om begränsning av behandlingen av deras uppgifter, i detta fall sparar jag dem endast för utövande eller försvar vid reklamationer.

Under vissa omständigheter, och av motiv relaterade till den speciella situationen, kan de intresserade motsätta sig behandling av deras uppgifter. Pelle Lundborg-pellelundborg.com slutar att behandla uppgifterna förutom vid undantagsskäl, eller vid utövande eller försvar av möjliga reklamationer. Som intresserad har du rätt att få de personliga uppgifter som gäller dig, och som du gett mig åtkomst till, i ett strukturerat format, vanlig användning och mekanisk läsning, och att överföra dem till en annan ansvarig för behandlingen när:

 • Behandlingen är baserad på medgivande.
 • Uppgifterna har fåtts från den intresserade.
 • Behandlingen utförs på automatiserat sätt.

Då du utövar rätten att överföra uppgifterna har du rätt till att de personliga uppgifterna överförs direkt från ansvarig till ansvarig när det är tekniskt möjligt.

De intresserade har också rätt till verksamt rättsskydd och att lämna in en reklamation till kontrollorganet, i detta fall Agencia Española de Protección de Datos, om man anser att behandlingen av personliga uppgifter som avser dem strider mot reglementet.

I vilket syfte behandlar jag dina personliga uppgifter?

När en användare går in på denna sida, t.ex. För att kommentera ett inlägg, anmäla sig eller kontakta oss, tillhandahåller denne personlig information som pellelundborg.com ansvarar för. Denna information kan innehålla personliga uppgifter som t.ex. din IP-adress, namn eller användarnamn, e-postadress, andra uppgifter som tillhandahålls i ett meddelande eller i bifogade filer. När denna information tillhandahålls ger användaren sitt tillstånd till att denna information samlas in, används, hanteras och lagras av https://www.pellelundborg.com, endast så som beskrivs i Rättsligt meddelande och användarvillkor och i gällande integritetspolicy.

På pellelundborg.com finns flera fångstsystem av personlig information och jag behandlar informationen som de intresserade förser mig med i följande syfte för varje fångstsystem (formulär):

 • Kontaktformulär: Ansöker om följande personliga uppgifter: Namn och e-postadress för att kunna svara på kraven från användarna av https://www.pellelundborg.com, samt ett ämne och meddelandet med informationen som användaren vill skicka. Till exempel kan jag använda dessa uppgifter för att svara på din ansökan och ge svar på frågor, klagomål, kommentarer eller bekymmer som du kan ha i relation till innehållet på webbsidan, tjänsterna som erbjuds från webbsidan, behandling av dina personliga uppgifter, frågor rörande de juridiska texterna på webbsidan, eller vilken annan fråga som helst som du kan ha och som inte förbinds till överenskommelsens villkor. Jag informerar dig om att uppgifterna som du förser mig med finns i servrarna Host-Fusion (leverantör till Pelle Lundborg-pellelundborg.com) inom EU (Spanien) och i servrarna Google Inc. utanför EU i USA. Google har antagit överenskommelsen EU-US Privacy Shield, som godkänts av Europeiska dataskyddsstyrelsen.
 • Formulär för anmälan till maillistan: I detta fall ansöker jag om följande personliga uppgifter: namn och e-postadress för att förvalta anmälningslistan och skicka de nya nyhetsbreven till e-postadressen som tillhandahållits från användaren då denne anmälde sig. De elektroniska nyhetsbreven förvaltas av tjänsten Mailchimp. Mer information på: https://mailchimp.com/legal/. Jag informerar dig om att uppgifterna du förser mig med finns i Mailchimps servrar. Mailchimp har antagit överenskommelsen EU-US Privacy Shield, som godkänts av Europeiska dataskyddsstyrelsen.
 • Formulär för kommentarer i bloggen: För att kommentera inläggen på bloggen https://www.pellelundborg.com krävs inte att man är registrerad på bloggen. Användaren kan göra så många kommentarer denne vill och svara på tidigare. Jag informerar dig om att uppgifterna som du förser mig med finns i servrarna Host-Fusion (leverantör till Pelle Lundborg-pellelundborg.com) inom EU (Spanien).

Det finns andra skäl till att jag behandlar dina personliga uppgifter:

 • Föra att garantera att användarvillkoren och tillämpbar lag uppfylls. Detta kan inkludera utveckling av verktyg och algoritmer som hjälper denna webbsida att garantera sekretessen för de personliga uppgifter som samlas in.
 • För att stödja och förbättra de tjänster denna webbsida erbjuder.
 • Man samlar också in uppgifter som inte är identifierbara, de får man genom cookies som laddas ned på användarens dator när denne surfar på denna webbsida, detta beskrivs i Cookie-policyn.
 • PelleLundborg kan synas i sociala medier. Behandlingen av uppgifter som fås från personer som följer oss i sociala medier till de officiella sidorna till https://www.pellelundborg.com, styrs av detta avsnitt. Så som av de användarvillkor, integritetspolicy och åtkomstnormer som tillhör den sociala media som gäller i varje fall och som innan accepterats av Pelle Lundborg-pellelundborg.com. Behandlar dina uppgifter i syfte att korrekt administrera sin existens i den sociala median, informera om aktiviteter, produkter eller tjänster från pellelundborg.com, så som annat syfte som de sociala mediernas normer tillåter. Inte i något fall använder jag följarprofilerna i sociala medier för att skicka reklam individuellt.

Enligt innehållet i Dataskyddsförordningen (RGPD) 2016/679, är Pelle Lundborg-pellelundborg.com ansvarig för behandlingen av uppgifterna tillhörande användarna av webbsidan och prenumeranter.

pellelundborg.com varken säljer, hyr ut eller överlåter personliga uppgifter som kan identifiera användaren, han kommer inte heller göra det i framtiden, till tredje parter utan föregående samtycke. Trots det kan man i en del fall samarbeta med andra fackmän, i dessa fall krävs samtycke från användarna som informeras om samarbetspartnerns identitet och syftet med samarbetet. Detta utförs alltid under strikt säkerhetsstandard.

Legitimitet för behandling av dina uppgifter.

Den juridiska basen för behandling av dina uppgifter är: samtycket

För att kontakta, anmäla sig eller göra kommentarer på denna webbsida, krävs samtycke med denna integritetspolicy.

De framåtriktade eller kommersiella produkt- och serviceerbjudandena grundas på det medgivande man ansöker om, utan att indragningen av detta medgivande påverkar utförandet av prenumerationsavtalet.

De insamlade uppgifternas kategori.

Uppgiftskategorierna som behandlas är de som är identifierbara.

Under inga omständigheter handlar det om uppgiftskategorier som är särskilt skyddade.

Hur länge sparar jag dina uppgifter?

De tillhandahållna personliga uppgifterna sparas tills den intresserade ansöker om dess borttagande.

Till vilka mottagare skickas dina uppgifter?

Många verktyg jag använder för att hantera dina uppgifter kommer från tredje parter.

För att ge service som är strikt nödvändig för utvecklingen av aktiviteten, delar https://www.pellelundborg.com uppgifter med följande leverantörer under motsvarande integritetsvillkor:

Google Analytics: en analystjänst tillhandahållen av  Google, Inc., ett Delaware-företag vars huvudkontor finns på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornien), CA 94043, USA (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler i din dator, för att hjälpa https://www.pellelundborg.com att analysera hur användarna använder webbsidan. Informationen som cookien skapar rörande användningen av https://www.pellelundborg.com (inklusive din IP-adress) skickas och arkiveras direkt av Google i servrarna i USA.

Hosting: Host-Fusion, med säte på C/ Arcipreste de Hita nº2, Esc. D, Planta 2, Pta. F 28220 Majadahonda, Madrid, Spanien. Mer information på: https://www.host-fusion.com/avisos-legales/. Host-Fusion behandlar uppgifterna i syfte att utföra sina hosting-tjänster till Pelle Lundborg-pellelundborg.com.

Nätplattform: Automattic Inc., med säte i USA. Mer information på: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.). Automattic Inc. behandlar uppgifterna i syfte att utföra sina nätplattformstjänster till Pelle Lundborg-pellelundborg.com.

Surf.

När man surfar på https://www.pellelundborg.com kan icke identifierbara uppgifter samlas in, dessa kan inkludera IP-adresser, (ungefärligt) geografiskt läge, ett register över hur man använder tjänsterna och platserna, och andra uppgifter som inte kan användas för att identifiera användaren. Bland de icke identifierbara uppgifterna finns också de relaterade till ditt uppförande när du surfar genom tredje parts tjänster. Denna webbsida använder följande tjänster för analys av tredje parter:

 • Google Analytics.

Jag använder denna information för att analysera tendenser, administrera platsen, spåra hur användarna rör sig runt sidan och för att samla in demografisk information om min användarbas som helhet.

Uppgiftssekretess- och säkerhet.

https://www.pellelundborg.com förbinder sig i användningen och behandlingen av användarnas inkluderade personliga uppgifter, med respekt för sekretessen och att använda dem i enlighet med syftet samt uppfylla kravet att spara dem och anpassa alla åtgärder för att undvika förändring, bortkomst, otillåten behandling eller åtkomst, i enlighet med vad som fastställts i gällande normer om dataskydd.

Denna webbsida innehåller ett SSL-certifikat. Det handlar om ett säkerhetsprotokoll som gör att dina uppgifter reser intakta och säkert, det vill säga, överföringen av uppgifter mellan en server och användarwebbplats, och återkoppling, är helt krypterad.

https://www.pellelundborg.com kan inte garantera att internet är helt säkert och därför är överträdelse av uppgifterna genom skadlig åtkomst till dem av tredje parter möjlig.

Gällande sekretessen i processen försäkrar  Pelle Lundborg-pellelundborg.com att alla som godkänts av Pelle Lundborg för att hantera kundens uppgifter (inkluderat hans personal, medarbetare och leverantörer) har lämplig skyldighet till sekretess (kan vara både en överenskommen eller juridisk skyldighet).

När en säkerhetsincident uppstår, och så snart pellelundborg.com får vetskap om det, ska han informera kunden utan onödigt dröjsmål och måste tillhandahålla lämplig information i relation till säkerhetsincidenten så snart han fått vetskap eller när kunden efterfrågar.

Uppgifternas exakthet och sanningsenlighet.

Som användare är du den enda ansvarige för sanningsenligheten och korrektheten i uppgifterna du skickar till https://www.pellelundborg.com och Pelle Lundborg-pellelundborg.com, befrias från allt ansvar.

Användarna garanterar och svarar, i alla fall, för exaktheten, giltigheten och äktheten i de personliga uppgifter som tillhandahållits, och de ansvarar för att hålla dem uppdaterade. Användaren accepterar att ge fullständig och korrekt information i kontakt- eller anmälningsformuläret.

Acceptans och medgivande.

Användaren deklarerar att denne blivit informerad om villkoren för dataskyddet av personliga uppgifter, accepterar och ger sitt samtycke till att Pelle Lundborg-pellelundborg.com behandlar dessa på det sätt, och i det syfte, som denna integritetspolicy indikerar.

Återkallelse

Medgivandet, för både behandling och överlåtelse av de intresserades uppgifter, kan återkallas när som helst genom att meddela Pelle Lundborg-pellelundborg.com på det sätt som beskrivs i denna policy för utövandet av rättigheter ARCO. Denna återkallelse är aldrig av retroaktiv karaktär.

Ändringar i integritetspolicyn.

Pelle Lundborg-pellelundborg.com reserverar rätten att modifiera gällande policy för att anpassa den till juridiska nyheter eller rättspraxis, så som praxis i industrin. Under dessa omständigheter publicerar Pelle Lundborg-pellelundborg.com vilka nya ändringar som gjorts och detta i rimlig tid innan de träder i kraft.

Kommersiell e-post

I enlighet med LSSICE, använder https://www.pellelundborg.com inte SPAM, därför skickar jag ingen kommersiell e-post om inte användaren innan bett om eller godkänt det. Som konsekvens, i vart och ett av formulären på webbsidan, har användaren möjlighet att uttryckligen ge sitt tillstånd för att ta emot nyhetsbrev, oberoende av den kommersiella informationen som efterfrågats vid ett speciellt tillfälle.

I enlighet med lag 34/2002 om Informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, https://www.pellelundborg.com förbinder sig att inte skicka kommersiella meddelanden utan att identifiera dem som börs.

Dokumentet har reviderats 2019-12-20.

EMAIL

info@pellelundborg.com

 • Pelle Lundborg

DIRECCIÓN

Finca Solmark

Camino de las Minas

29551 Carratraca

Málaga, España

Rulla till toppen