Rättsligt meddelande och användarvillkor

Om du har kommit till denna del av min webbsida är det för att du utan tvekan vill veta mer om relationen vi kan ha genom detta forum. Det vill säga, få information om min verksamhet, syftet med webbplatsen, vilken information jag använder från webbplatsen och vad jag gör med dina uppgifter, vilka rättigheter och skyldigheter vi båda två har, och jag förklarar vilket mitt tillvägagångssätt är för att skydda dina uppgifter och mitt sekretessåtagande.

Ansvariges uppgifter.

 • Ansvariges identitet: Pelle Lundborg
 • Kommersiellt namn: pellelundborg.com
 • NIF/CIF: X7916697M
 • Adress: Camino de las Minas, 29551 Carratraca, Malaga, Spanien
 • E-post: info@pellelundborg.com

Här kan användaren hitta all information relaterad till juridiska bestämmelser och villkor som definierar relationerna mellan användarna och mig som ansvarig för denna webbplats. Som användare är det viktigt att du känner till dessa regler innan du fortsätter surfa.

Jag, Pelle Lundborg-pellelundborg.com, som ansvarig för denna webbplats, åtar mig att behandla information från mina användare och kunder med total garanti och uppfylla nationella och europeiska krav som reglerar insamling av mina användares personuppgifter.

Denna webbplats uppfyller kraven i Ley Orgánica 15/1999, av den 13 december, om personuppgiftsskydd (LOPD), och Real Decreto 1720/2007, av den 21 december, där förordningen LOPD utvecklas. Webbplatsen följer också Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer (GDPR), såväl som lag 34/2002, av den 11 juli, Tjänster från informationssamhället och elektronisk handel  (LSSICE o LSSI).

Allmänna användarvillkor

Dessa allmänna villkor reglerar användningen (inklusive åtkomsten) av webbsidorna, medverkare på webbsidan pellelundborg.com inklusive innehåll och tjänster som tillhandahålls på sidorna. Alla som går in på webbplatsen https://www.pellelundborg.com (”användare”) godkänner alltid gällande allmänna villkor för portalen https://www.pellelundborg.com.

Personuppgifter jag samlar in och hur jag gör det.

Du har all information i Integritetspolicyn och allmänna villkor.

Användarnas åtaganden och skyldigheter.

Användaren blir informerad om och accepterar att denna webbplats, inte på något sätt, innebär början på en affärsrelation med pellelundborg.com. Användaren åtar sig att använda webbplatsen, dess tjänster och innehåll, utan att strida mot gällande lagar, god tro och den allmänna ordningen.

Det är förbjudet att använda webbplatsen i olagliga eller skadliga syften, eller på något sätt som kan orsaka skada eller förhindra normal drift av webbplatsen. Rörande innehållet på denna webbplats förbjuds följande:

 • Reproducera, distribuera eller modifiera den, helt eller delvis, om man inte har min tillåtelse som legitim ägare.
 • Alla typer intrång på leverantörens eller mina (som legitim ägare) rättigheter.
 • Användning i kommersiellt syfte eller i reklamsyfte.

Vid användning av webbplatsen https://www.pellelundborg.com åtar sig användaren att inte uppföra sig på något sätt som skulle kunna skada bilden av pellelundborg.com, eller hans intressen och rättigheter, eller tredje personer, eller som skulle kunna skada, överbelasta eller göra portalen https://www.pellelundborg.com obrukbar, eller som skulle förhindra normal användning av webbplatsen.

Användaren måste också vara medveten om att säkerhetsåtgärderna i systemen på internet inte är helt pålitliga och därför kan inte https://www.pellelundborg.com garantera att det inte finns sabotageprogram eller andra element som kan åsamka förändringar i användarens system (program- och hårdvara) eller i dennes elektroniska dokument eller register som finns på dessa, även om jag använder alla nödvändiga medel och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att undvika närvaron av dessa skadliga element.

Sponsrade reklaminslag och reklam.

Denna webbsida erbjuder användarna sponsrat innehåll och reklam.

Informationen som syns i dessa infogade annonser kommer från annonsörerna. Pelle Lundborg-pellelundborg.com är alltså inte ansvarig för eventuella fel som annonserna kan innehålla, och garanterar inte heller på något sätt upplevelsen, integriteten eller ansvaret som annonsören erbjuder, eller kvaliteten på deras produkter.

Annonserna finns kvar på portalen tills de tas bort eller ställs in av annonsören eller pellelundborg.com, som naturligtvis inte ansvarar för att de, när de tagits bort från databaserna, fortsätter finnas kvar i sökmotorer utanför denna sida.

Alla relationer, med eller utan kontrakt, som användaren formaliserar med annonsörerna, dotterbolag eller tredje parter som kontaktats genom denna portal, tolkas som exklusiva mellan användaren och annonsören och/eller tredje part. Användaren vet och accepterar att https://www.pellelundborg.com endast agerar som tillvägagångssätt eller reklamväg och har därför inte någon typ av ansvar för skador av någon art som uppstått i samband med förhandlingar, konversationer och/eller relationer, med eller utan kontrakt, med annonsörerna eller fysiska eller juridiska tredje parter som kontaktats genom denna portal.

Säkerhetsåtgärder

De personuppgifter som uppgetts av användaren på pellelundborg.com kan lagras i databaser, automatiserade eller ej, vars enda ägare är Pelle Lundborg-pellelundborg.com och som är den som ansvarar för att vidta tekniska, organisatoriska och säkerhetsåtgärder som garanterar sekretess, integritet och kvalitet för informationen som finns i dessa, i enlighet med vad som fastställts i gällande bestämmelser om dataskydd. Kommunikationen mellan användarna och https://www.pellelundborg.com förs via en säker kanal, och uppgifterna som överförs är krypterade tack vare protokoll till https, därför garanterar jag de bästa säkerhetsvillkoren för användarnas sekretess.

Plattform för konfliktlösning

Jag ställer också Europakommissionens plattform för tvistlösning till användarnas förfogande, den finns tillgänglig på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Immaterialrätt och industriell äganderätt

Enligt bestämmelserna i artiklarna 8 och 32.1, andra paragrafen, lagen om immaterialrätt, är det förbjudet att reproducera, distribuera och offentliggöra, inklusive tillgängliggörandet av, alla eller delar av innehållen på denna webbsida, i kommersiella syften, på vilket sätt som helst och genom vilket tekniskt hjälpmedel som helst, utan medgivande från pellelundborg.com. Användaren förbinder sig att respektera immaterialrätten och den industriella äganderätten, tillhörande pellelundborg.com.

Användaren känner till och godkänner att webbplatsen i sin helhet, inklusive, men inte begränsat till texten, programvara, innehåll (inklusive struktur, val, ordning och presentation av dessa), podcast, foton, audiovisuellt material och diagram, är skyddade av varumärken, upphovsrätten och andra legitima rättigheter, enligt de internationella avtal som Spanien ingått, samt andra äganderätter och spanska lagar.

Om en användare eller tredje part anser att hans/hennes legitima immateriella rättigheter har kränkts då ett särskilt innehåll har publicerats på webbplatsen, ska denne informera pellelundborg.com om detta och ange:

 • Personuppgifter för den berörda innehavaren till de påstådda kränkta rättigheterna, eller ange representanten om anspråket presenteras av en tredje part, annan en den intresserade.
 • Ange innehållen som är skyddade av immaterialrätten och dess placering på webbplatsen, underlag som styrker immaterialrätten och uttrycklig deklaration i vilken den berörda parten tar ansvar för sanningsenligheten i informationen som angetts i meddelandet.

Externa länkar

Webbsidorna https://www.pellelundborg.com tillhandahåller länkar till andras webbplatser och innehåll som innehas av tredje parter så som:

 • Verktyg
 • Resurser
 • Innehåll från andra bloggar

Friskrivningsklausul

Pelle Lundborg-pellelundborg.com ger ingen garanti, eller ansvarar inte i något fall, för skador av något slag som skulle kunna uppstå på grund av:

 • Bristen på tillgänglighet, underhåll och effektivt fungerande av webbplatsen, eller dess tjänster och innehåll:
 • Förekomsten av sabotageprogram eller andra skadliga program i innehållen:
 • Användning som är olaglig, oförsiktig, bedräglig eller motsäger detta rättsliga meddelande:
 • Bristen på laglighet, kvalitet, pålitlighet, användbarhet och tillgänglighet hos tjänster som tillhandahålls av tredje parter och som webbplatsens användare ges åtkomst till.
 • Leverantören ansvarar inte under några omständigheter för de skador som kan uppstå från olaglig eller olämplig användning av denna webbsida.

Tillämpbar lag och jurisdiktion

Generellt sett är relationerna mellan pellelundborg.com och användarna av hans telematiska tjänster, som finns på denna webbplats, föremål för spansk lagstiftning och jurisdiktion och Malagas domstol.

Kontakt.

Om någon användare skulle ha frågor rörande dessa juridiska villkor, eller en kommentar om portalen https://www.pellelundborg.com, vänligen kontakta info@pellelundborg.com

Det rättsliga meddelandet uppdaterades senast 2019-12-20

EMAIL

info@pellelundborg.com

 • Pelle Lundborg

DIRECCIÓN

Finca Solmark

Camino de las Minas

29551 Carratraca

Málaga, España

Rulla till toppen